Inn på tunet
 
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Gårdsbruket er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Bakåsen Lille er medlem av nettverket i Hedmark.

Les mer om Inn på tunet her.
 
Våre tilbud
 
Bakåsen Lille drives som en " Inn På Tunet" gård og vi er kvalitetssikret av Matmerk. Det vil si at vi bruker gården og dens ressurser til å tilrettelegge aktiviteter tilpasset enkeltpersoners ferdigheter og erfaringer.

Med gården og nærmiljøet som utgangspunkt, åpner det seg mange muligheter for ulike aktiviteter.

For eksempel: stell og omsorg av gårdens dyr, stell/beskjæring av planter og trær, friluftsliv, håndarbeid, baking og andre relevante gårdsoppgaver etter sesongen.

Vi tilbyr:
  • Skreddersydde aktiviteter for grupper og enkeltpersoner
  • Arbeidstrening
  • Tilrettelagt dagtilbud
  • Besøksgård
Gården er en stor «sansehage» som legger forholdene til rette for en praktisk opplæringsarena i idylliske omgivelser. Inn På Tunet hverdagen baserer seg på gårdens ressurser og dens nærmiljø.